Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä Luontopiha-projektista, ota yhteyttä osoitteeseen luontopiha.info@gmail.com!

Luontopiha on Vuokon Luonnonsuojelusäätiön projekti, jolla pyritään edistämään luonnonomaisen ympäristön luomista pihoihin ja turvaamaan uhanalaisten lajien elinolosuhteita.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on vuonna 2007 perustettu säätiö, joka tukee eliölajien-, ympäristön- ja luonnonsuojelua sekä niihin liittyvää tutkimustyötä, samoin kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelua. Tätä varten säätiö myöntää apurahoja ja stipendejä suojelu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaan, tai muutoin tukee taloudellisesti tavoitteidensa mukaisia projekteja ja kampanjoita.